Agustagården startades 2021 och är ett HVB hem för flickor och pojkar i åldern 15 – 19 år. Vi har en ambition om att genom våra erfarenheter av att arbeta med ungdomar skapa en behandling som snabbt ger fördelar av förändring och skapar motivation.

Vi som driver verksamheten har 15 års erfarenhet av arbete med ungdomar. Av erfarenhet från livet och arbete på HVB vet vi att förändringsarbete, utveckling och att skapa identitet pågår hela livet. Vår målsättning är att genom en placering hos oss ge ungdomar motivation, tro och vilja att påbörja förändring för att sedan fortsätta det arbetet i sin hemmiljö.

Vi arbetar utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv och använder KBT metoder i vår behandling. Vi har tydliga rutiner och struktur i verksamheten för att skapa förutsägbarhet och förutsättningar för förändring.


Vid behov erbjuder vi hämtservice i hela Sverige.