Om oss

Välkommen!

Agustagården är ett behandlingshem med tillstånd och tillsyn av IVO. Vår verksamhet bedriver vård enligt socialtjänst enligt SoL och LVU. Vi har heldygnsvård och har bemanning dygnet runt. Vi har tillstånd för totalt 14 platser fördelat på två våningsplan.

Vi som driver verksamheten har 15 års erfarenhet av arbete med ungdomar. Av erfarenhet från livet och arbete på HVB vet vi att förändringsarbete, utveckling och att skapa identitet pågår hela livet. Vår målsättning är att genom en placering hos oss ge ungdomar motivation, tro och vilja att påbörja förändring för att sedan fortsätta det arbetet i sin hemmiljö.

Vår målsättning är att genom en placering på Agustagården skapa motivation och tillit för att så snart som möjligt påbörja/fortsätta sin utvecklig i sin hemmiljö. En behandlingstid hos oss är individuell men vi strävar efter så kort tid på institution som möjligt.

Agustagården eftersträvar stabila placeringar, bra samverkan och en möjlighet för den unga att kunna lita på vuxna och ge motivation till förändring.

Att ha ett mål att arbeta mot är en av de viktigaste faktorerna. Därför strävar vi efter tydlighet i vad som förväntas av ungdomen och ett tydligt uppdrag från socialtjänsten.

Motivation till förändring kräver tro! Tro på sig själv och tro på att man kan få hjälp men även tro på att förändring är möjlig. Tillit till sin omgivning och sig själv.

Boendemiljö

Agustagårdens verksamhet bedrivs i en Herrgård från 1700-talet. Huset har fyra våningar där entréplan består av kontor, behandlingsrum, kök och tv-rum. Boenderum finns på både andra och tredje plan. I källaren finns tvättstuga, duschrum samt aktivitetsrum. Alla placerade har ett eget rum som är basutrustade och om man vill får man sätta sin egen prägel på rummet.

Verksamhetsidé

Vår utgångspunkt är att alla människor kan utvecklas och vill göra rätt. För att vilja förändra sin situation krävs det tro, tillit och motivation.

Förändringsarbete kräver tid och för att våga krävs det mod men framför allt krävs det tillit till att det faktiskt är möjligt. Vi arbetar för att skapa tydliga mål som är uppnåbara för ungdomarna. Om man lyckas och får positiv effekt av förändring skapar det motivation för att fortsätta utvecklas.

Vår verksamhetsidé är att vara första steget i en utvecklingsprocess. Att bo på HVB ska vara ett startskott för att komma vidare. Vår behandling bygger på att under placering lära sig nya sätt att hantera sig själv, att bygga framtidstro och självförtroende. Dock ska dessa kunskaper omsättas i annan miljö och det är fokus under hela behandlingen.

Vart finns vi

Agustagården är belägen i Uddeholm som ligger 7 km utanför Hagfors. Närmaste största stad är Karlstad som ligger ca 9 mil bort. Agustagården omges av naturskön miljö med närhet till sjö.

Avstånd:

Hagfors 7 km – har flygplats

Munkfors 3 mil

Filipstad 6 mil

Karlstad 9 mil

Örebro 16 mil

Mariestad 17 mil

Falun 17 mil

Borlänge 15 mil

Göteborg 33 mil

Stockholm 33 mil


Hitta hit