Företagsinfo

Basfakta

Agustagården är ett behandlingshem med tillstånd och tillsyn av IVO. Vår verksamhet bedriver vård enligt socialtjänst enligt SoL och LVU. Vi har heldygnsvård och har bemanning dygnet runt

Agustagården startades 2021. Vi erbjuder kartläggning och behandling till pojkar och flickor 15-19 år med psykosocial problematik.

Ägare/ledning

För organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte klicka här.

Ledningen utgörs av Hamid Hosseini, ägare och Eva-Lena Hallgren som är föreståndare.

Ekonomi

Information om bolagets ekonomi, bokslut och nyckeltal klicka här.

Medarbetare

För att kunna bedriva vård av god kvalitet eftersträvar vi att anställa utbildad personal med erfarenhet och kompetens av vår målgrupp.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet sker enligt fastställd kvalitetsplan och åligger samtliga medarbetare i verksamheten. Uppföljning sker kvartals-samt årsvis av föreståndare. Verksamheten utgår från och styrs av ett utarbetat kvalitetsledningssystem. Arbetsmiljö, förebyggande av hot och våldssituationer regleras via vårt ledningssystem.