Målgrupp

Agustagården är ett behandlingshem med tillstånd och tillsyn av IVO. Vår verksamhet bedriver vård enligt socialtjänst enligt SoL och LVU. Vi har heldygnsvård och har bemanning dygnet runt. 

Vår målgrupp är flickor och pojkar 15–19 år med psykosocial problematik.

Flickor och pojkar som har relationssvårigheter, skolproblematik i form av skolk och bristande motivation eller att de inte längre lyssnar på vad de vuxna säger. Flickor och pojkar som vistas i olämpliga och riskfyllda miljöer, som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet, som kan ha provat droger eller har begått mindre brott. Flickor och pojkar som har diagnoser, psykiskt dåligt mående eller låg självkänsla/självförtroende som leder till svårigheter. Gemensamt för dessa ungdomar är att de ofta behöver ”ett stopp” för att få hjälp med att påbörja en förändring.