Meningsfull sysselsättning - skola praktik

Den första tiden deltar ungdomen i behandling/sysselsättning på HVB hemmet. Under den tiden tas de kontakter som behövs för att utforma lämplig skola/praktik utanför HVB-hemmet. Målet är att de placerade ungdomarna ska ha fungerande daglig sysselsättning i form av skola eller praktik men först behöver de få hjälp med de svårigheter som påverkat att skola/praktik inte fungerat.


Vi har en upparbetad kontakt och bra samarbete de skolor som finns i närområdet. Vi kan genom det erbjuda en bra skola och möta ungdomens behov. Skolan har lång erfarenhet av att möta ungdomar med svårigheter och särskilda behov. De är strävar efter att skapa en skola dit ungdomen vill gå och där de trivs!

Om det är möjligt samverkar vi med skolan i hemkommunen för att etablera eller upprätthålla befintlig skolgång.

För de ungdomar som inte har skolplikt och inte vill gå i skolan ordnar vi praktik. Vi har goda kontakter och upparbetade praktikplatser inom olika yrken.