Meningsfull sysselsättning - skola praktik

Den första tiden deltar ungdomen i behandling/sysselsättning på HVB hemmet. Under den tiden tas de kontakter som behövs för att utforma lämplig skola/praktik utanför HVB-hemmet. Målet är att de placerade ungdomarna ska ha fungerande daglig sysselsättning i form av skola eller praktik men först behöver de få hjälp med de svårigheter som påverkat att skola/praktik inte fungerat.

Vi samverkar med de skolor som finns i närområdet och arbetar för ett nära samarbete för att på bästa sätt möta ungdomens behov.

Om det är möjligt samverkar vi med skolan i hemkommunen för att etablera eller upprätthålla befintlig skolgång.